Jaarverslag 2020

Inleiding

Ook in 2020 mocht het werk van Stichting Barnabas Ministries doorgang vinden.

Het bestuur is God dankbaar voor de kracht, die Hij daarvoor heeft gegeven.

Overlijden Jan Sjoerd Pasterkamp, directeur

Op 10 maart 2020 is Jan Sjoerd Pasterkamp, directeur van Stichting Barnabas Ministries, overleden. Op de rouwkaart staat: “…na een kort ziekbed is Jan Sjoerd Pasterkamp heengegaan om bij zijn Heer en Heiland zijn intrek te nemen. Dankbaar en vol liefde kijken wij terug op zijn leven en het werk dat hij hier op aarde mocht volbrengen.”

Tijdens de dankdienst voor zijn leven heeft de voorzitter van Barnabas Ministries herinneringswoorden uitgesproken.

Overlijden Beb Luiken, penningmeester

In 2019 droeg Beb Luiken de boekhouding over aan Cor van Dam. Dat had te maken met zijn zwakke gezondheid. Zijn functie als penningmeester is Beb blijven vervullen. Echter, na een periode van ernstige ziekte is Beb overleden op 16 juli 2020. Daarmee heeft Barnabas Ministries in korte tijd afscheid moeten nemen van twee sleutelpersonen binnen de stichting. Beb is vanaf de oprichting van de stichting een toegewijd bestuurslid geweest.

Voorlopig zal Cor van Dam de functie van penningmeester invullen.

Tijdens de rouwplechtigheid heeft Cor van Dam namens de stichting een kort dankwoord gesproken.

Coby Pasterkamp, adjunct-directeur

Coby is ernstig ziek. Zij heeft in 2020 met haar gezin nog kerstmis kunnen vieren. Daarmee is een grote wens van haar in vervulling gegaan. Op 23 februari 2021 is Coby na een lange en zware strijd verenigd met haar Here Jezus Christus, Die zij innig lief heeft en lief heeft gehad. Dankbaar en vol liefde ziet ook het bestuur van Barnabas Ministries terug op haar leven en op wat zij voor velen heeft betekend.

Namens Barnabas Ministries heeft Léon van der Eijk tijdens de rouwplechtigheid een dankwoord uitgesproken.

Nieuw bestuurslid

Per 10 december 2020 is Daniel Pasterkamp bestuurslid van de stichting geworden. Het bestuur telt daarmee weer drie personen.

Boeken Jan Sjoerd Pasterkamp

Er is een inventarisatie gemaakt van de boeken van Jan Sjoerd Pasterkamp. Het bestuur heeft het plan de ‘geestelijke erfenis’ van Barnabas Ministries uit te blijven dragen. Deze erfenis ligt voor een belangrijk deel in het geschreven werk van Jan Sjoerd.

De auteursrechten van de boeken waren eigendom van Jan Sjoerd Pasterkamp. Deze rechten berusten nu bij zijn erfgenamen. De manuscripten zijn in bezit van de familie.

Het is mogelijk om de uitgegeven boeken van Jan Sjoerd op te kopen bij de uitgever.

Uitgave in het Engels van ‘Je moet je buik omdraaien’

In verband met een aanstaande reis naar Papua Nieuw Guinea van de bestuursleden Daniël Pasterkamp en Léon van der Eijk heeft het bestuur besloten ‘Je moet je buik omdraaien’, een biografie van Jan Sjoerd en Coby Pasterkamp, in het Engels uit te geven. Daarmee kunnen de kerken in Papua Nieuw Guinea worden bereikt. De biografie laat zien hoe de Here God dit land heeft bereikt met een opwekking.

De eerste aanzet voor uitgave van dit boek in het Engels is in 2020 gegeven.

Bestuursvergaderingen Stichting Barnabas Ministries

In 2020 is het bestuur drie keer bij elkaar geweest.

Bestuursleden Stichting Barnabas Ministries

  • Léon van der Eijk, voorzitter
  • Cor van Dam, secretaris / penningmeester
  • Daniël Pasterkamp, bestuurslid.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Léon van der Eijk en Cor van Dam zijn gedurende het hele jaar 2020 bestuurslid geweest.

Daniël Pasterkamp is op 10 december 2020 toegetreden als bestuurslid.

Bestuur Stichting Barnabas Ministries, maart 2020

Geef een reactie