Jaarverslag 2017

Ook in 2017 mocht het werk van Stichting Barnabas Ministries doorgang vinden. Het bestuur is God dankbaar voor de kracht, die Hij daarvoor heeft gegeven. De gezondheid van de directeur van de stichting, Jan Sjoerd Pasterkamp, is zwak. Dwars door zijn zwakte heen heeft God Zijn zegen gegeven. Hieronder is een beknopt verslag opgesteld van hetgeen met name Jan Sjoerd heeft gedaan namens de stichting.

Zondagse spreekbeurten
Vanaf januari waren er veel spreekbeurten op zondag. Hierna volgt een opsomming van de gemeenten waar Jan Sjoerd Pasterkamp een spreekbeurt (of spreekbeurten) verzorgde: Beréa in Vlissingen, Jubilee in Oosterhout, De Schuilplaats in Ede, Beréa in Amsterdam, Focus op God in Almkerk, Gods Ambassade in Leuven, De Weg in Mijdrecht, Evangelische Gemeente in Hendrik Ido Ambacht, House of Heroes in Nijkerk, Parkcity Church in Heerlen, Jozua in Dordrecht, Evangelisch Centrum Europoort in Rotterdam en De Rivier in Gouda.

Diensten Evangelisch Centrum Europoort
Daarnaast waren Jan Sjoerd en zijn vrouw Coby ter ondersteuning vaak op zondag aanwezig tijdens de diensten van Evangelisch Centrum Europoort in Rotterdam.

Activiteiten door de week

 • Door de week heeft Jan Sjoerd vele keren lesgegeven op Kingdom Life College in Rotterdam.
 • Tevens heeft hij regelmatig ontmoetingen gehad met voorgangers, leiders en andere verantwoordelijken. Deze ontmoetingen stonden in het teken van advies, coaching en training.
 • Voor de Video Bijbelschool van Frontline Ministries (Tom de Wal) zijn in Werkendam lessen opgenomen voor deze Bijbelschool.
 • Jan Sjoerd en Coby waren verschillende keren aanwezig op conferenties.
 • Jan Sjoerd is lid van verschillende stichtingsbesturen. In de loop van het jaar nam hij deel aan de bestuursvergaderingen van deze stichtingen.

Boeken
Ook werd aardig wat tijd gegeven aan het schrijven en van het maken van voorbereidingen voor een drietal boeken, die in 2018 uitgegeven zullen worden.

Papua New Guinea
Van 8 tot 13 november 2017 waren wij bij onze zoon en zijn gezin in Zuid Afrika. Aansluitend waren Coby en Jan Sjoerd van 14 tot 29 november 2017 in Papua New Guinea. Ze waren uitgenodigd om het 30-jarig jubileum van Life Outreach Ministries bij te wonen. Dit werk is ontstaan uit het werk, dat zij vanaf 1968 mochten pionieren.

Gezondheid Jan Sjoerd
Helaas is Jan Sjoerd een korte periode opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er waren regelmatig afspraken voor medische controle.
Ondanks de beperkte lichamelijke energie van vooral Jan Sjoerd zijn Jan Sjoerd en Coby dankbaar voor alles wat zij in 2017 hebben kunnen doen.

Nevenfuncties Jan Sjoerd Pasterkamp in 2017

 • Stichting Gospel Music Festival (Voorheen TRIN) – Harderwijk
 • Stichting CHILDREN ASKING – Hendrik Ido Ambacht
 • Stichting SHELTER NOW HOLLAND – Den Helder
 • Stichting Wings of Healing – Warmond
 • Lid Bedieningenraad House of Heroes – Nijkerk

Bestuursvergaderingen Stichting Barnabas Ministries
In 2017 is het bestuur tweemaal voor een vergadering bij elkaar geweest:

 • 9 maart
 • 7 juli.

Verder zijn verschillende besluiten met toestemming van het hele bestuur via mailwisseling tot stand gekomen.

Bestuursleden Stichting Barnabas Ministries

 • Leon van der Eijk, voorzitter
 • Beb Luiken, penningmeester
 • Cor van Dam, secretaris.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Ze hebben gedurende het hele jaar 2017 deel uitgemaakt van het bestuur.
Rotterdam – 2018

Namens het bestuur van Stichting Barnabas Ministries,
Jan Sjoerd Pasterkamp

Bekijk de jaarcijfers van het jaar 2017 hier.