Jaarverslag 2018-2019

Ook in 2018 en 2019 mocht het werk van Stichting Barnabas Ministries doorgang vinden.
Het bestuur is God dankbaar voor de kracht, die Hij daarvoor heeft gegeven. De gezondheid van de directeur van de stichting, Jan Sjoerd Pasterkamp, is al een aantal jaren achtereen zwak. Dwars door zijn zwakte heen heeft God Zijn zegen gegeven.

Hieronder is een beknopt verslag opgesteld van hetgeen met name Jan Sjoerd heeft gedaan in 2018 en 2019 binnen Stichting Barnabas Ministries.

 

2018

Gezondheid Jan Sjoerd
Woensdag 14 februari 2018 kreeg Jan Sjoerd weer een kleine beroerte. Hoewel de artsen het een ‘kleine beroerte’ of ‘klein herseninfarct noemden, was het voor hem pittig en in zijn beleving heftiger dan de kleine beroertes daarvoor. Hij kon opeens niet meer staan’ en ook spreken kostte grote moeite. Hij is maar één dag opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar de twee maanden daarna had hij heel weinig energie en kon niet veel doen.

Op 15 maart was Jan Sjoerd in een samenkomst van de ‘Global Awakening conferentie’, waar Randy Clarke voor hem bad. Dat is een absoluut keerpunt geweest. De energie begon terug te komen en hij wist wat hij verder kon gaan doen. De nadruk kwam vooral te liggen op het verder bewerken van studies.

In mei 2018 ging het weer even fout. Jan Sjoerd kreeg problemen met zijn blaas. Dat resulteerde in een kleine operatie. Gelukkig bleef het daartoe beperkt. De artsen vermoedden namelijk dat het ernstig zou zijn. Dat was gelukkig niet zo. Dat was een grote opluchting.

Inmiddels is al enige tijd duidelijk dat Jan Sjoerd een buikwandbreuk heeft. Er is een arts, die mogelijkheden ziet om deze breuk te herstellen. De (mogelijke) resultaten zijn veelbelovend: minder pijn en beter kunnen lopen. Eind 2018 is het wachten tot er een oproep komt van het ziekenhuis.

Spreekbeurten
In januari had Jan Sjoerd vier spreekbeurten in achtereenvolgens Gemeente Focus op God – Almkerk, Gemeente Beréa–Amsterdam, Gemeente Beréa–Vlissingen en Alphakerk – Kudelstaart.
In februari verzorgde hij twee spreekbeurten in Impact Church – Waddinxveen en Gods Ambassade – Mechelen (België) en in maart in House of Heroes–Nijkerk en in Gemeente De Weg–Mijdrecht.
Tot september was Jan Sjoerd niet in staat om te spreken. In september 2018 lukte het weer, maar zijn stem was nog verzwakt. Eerst heeft hij alleen kort iets gedeeld.
Daarna heeft Jan Sjoerd zo nu en dan weer de energie ontvangen om te spreken tijdens zondagse samenkomsten.

Activiteiten door de week
a. Zodra het weer kon, heeft Jan Sjoerd keren lesgegeven op Kingdom Life College in Rotterdam.
b. Tevens heeft hij regelmatig ontmoetingen gehad met voorgangers, leiders en andere verantwoordelijken. Deze ontmoetingen stonden in het teken van advies, coaching en training.
c. Jan Sjoerd en Coby waren verschillende keren aanwezig op conferenties.
d. Jan Sjoerd is lid van verschillende stichtingsbesturen. In de loop van het jaar nam hij deel aan de bestuursvergaderingen van deze stichtingen.

Boeken
Titels
Er zijn in 2018 drie boeken gepubliceerd:
• Een boek over de zeven genadegaven waarover Paulus schrijft in Romeinen 12.
• Het tweede boek heet “Help, ze lopen over mij heen’; dit boek behandelt de vraag hoe je om kunt gaan met manipulerende mensen.
• Het derde boek gaat over bekering. Het heet ‘Hebben je nieren zich ook bekeerd?’ Misschien een wonderlijke titel. De basis van deze titel ligt in een gezegde uit Papua Nieuw Guinea.

Uitgever
De genoemde boeken zijn uitgegeven door uitgeverij Exchange in Aalsmeer. De uitgever vindt het materiaal in deze boeken dermate belangrijk dat hij zijn eigen winst tot een minimum heeft beperkt, en de drie boeken zullen elk € 12,00 kosten.
Ook is het boek Davids Tabernakel van Jan Sjoerd in beperkte oplage opnieuw uitgegeven.

In voorbereiding
In 2018 wordt gewerkt aan een aantal studies over “Bevrijding en Geestelijke strijd”. Deze studies zullen in eenvoudig vorm uitkomen voor pastorale werkers.

Reacties
Bijna wekelijks komen er reacties binnen op de boeken, die door Jan Sjoerd zijn geschreven. Van leiders en pastorale medewerkers komen vooral goede reacties op de boeken ‘Help, ze lopen over mij heen’ en op ‘Hebben je nieren zich ook bekeerd?’

Planning
Als de hersteloperatie van de buikwandbreuk achter de rug is en Jan Sjoerd hersteld is, is de planning vooral trainingsdagen te houden voor jonge leiders. David Koerts van de Levend Water gemeente in Delft helpt hem bij de voorbereidingen en planning.

Papaua Nieuw Guinea
In juli is het 50 jaar geleden dat Coby en Jan Sjoerd het werk mochten beginnen in Papua New Guinea: Christian Life Churches. Ze begonnen eigenlijk al een jaar eerder, maar in juli 1968 werd het een officieel geregistreerd en erkend werk.
De leiders van Christian Life Churches willen dat in 2019 groots vieren en ze bidden en hopen met hun hele hart dat Coby en Jan Sjoerd erbij zullen zijn. Ze weten dat hun zoon Daniel nu ook voorganger is en ze zouden graag zien dat hij meekomt, want hij is in Papua New Guinea geboren.

Nevenfuncties J.S. Pasterkamp in 2018
• Stichting Gospel Music Festival Harderwijk
• Stichting CHILDREN ASKING Hendrik Ido Ambacht
• Stichting SHELTER NOW HOLLAND Den Helder
• Stichting Wings of Healing Warmond
• Lid Bedieningenraad House of Heroes, Nijkerk

Bestuursvergaderingen Stichting Barnabas Ministries
In 2018 zijn besluiten van het bestuur met toestemming van het hele bestuur via mailwisseling tot stand gekomen.

Bestuursleden Stichting Barnabas Ministries
– Leon van der Eijk, voorzitter
– Beb Luiken, penningmeester
– Cor van Dam, secretaris.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Ze hebben gedurende het hele jaar 2018 deel uitgemaakt van het bestuur.

 

2019

Wat niemand eind 2018 kon bevroeden, was dat 2019 een heel bijzonder jaar zou worden voor Jan Sjoerd en Coby Pasterkamp en daarmee voor Stichting Barnabas Ministries.

Bezoek Papua Nieuw Guinea
De uitnodiging voor het bezoek aan Papua Nieuw Guinea lag er al in 2018. De leiders van Christian Life Churches hadden gevraagd en erop aangedrongen dat zij bij de grootse viering van het vijftigjarig bestaan van Christian Life Churches aanwezig zouden zijn.
Jan Sjoerd krijgt het groene licht van de artsen om deze (intensieve) reis te maken. Hij en Coby gaan. Ze doen dat samen met hun drie zoons Mark, Stephen en Daniël, die alle drie in Papua Nieuw Guinea zijn geboren. Het wordt een bijzondere reis, die in het geheugen gegrift zal blijven van velen.

Vijftig jaar geleden is in Papua Nieuw Guinea het zendingswerk, dat Jan Sjoerd en Coby in 1968 begonnen, in 1969 officiële erkenning kreeg. In totaal zijn ruim zeshonderd gemeenten uit het werk voortgekomen, enkele Bijbelscholen en het werk met jonge criminelen, die tot Jezus gekomen zijn. De genade van de Heer is groot geweest.

Op verschillende plaatsen in het land waren zes grote vieringen georganiseerd. Jan Sjoerd en Coby zijn bij de eerste twee daarvan aanwezig geweest. Hieronder worden een paar hoogtepunten uit de reis aangestipt.

Bijzonder wederzien in Bougainville
In het zuiden van het eiland Bougainville, waar de Methodistenzending werkte, brak midden de jaren zestig een krachtige werking van de Heilige Geest uit. Helaas wilden de Methodistenzendelingen er niets mee te maken hebben. Op een bijzondere wijze kwamen Jan Sjoerd en Coby in contact met de mensen, die dit meemaakten. Zij hebben veel wonderen meegemaakt. Jan Sjoerd kende daar persoonlijk vier mensen, die uit de dood waren opgewekt. Hun verhalen waren diep ontroerend.
Dat was nu vijftig jaar geleden. Twee van de eerste leiders leven nog. Een was te zwak om te komen, de andere Ruth Pinoko, kwam. Wat een weerzien. Zij had in die opwekking een jonge vrouw van achttien uit de dood opgewekt. Toen ik dat noemde, straalden haar ogen. Ze was even terug in dat moment. Toen wij weggingen en afscheid namen, beseften wij allemaal dat de kans om elkaar op aarde nog weer een keer te ontmoeten er eigenlijk niet meer was. Het was een diep ontroerend afscheid.

Opening kerk in Mt.Hagen
Jan Sjoerd had beloofd een nieuw kerkgebouw in de derde stad van het land te openen (Mt.Hagen), maar dat was teveel voor mij, dus hebben Daniël en Stephen die kerk geopend. Zij waren de persoonlijke gast van de gouverneur. Er waren zo’n 2000 mensen. Ze liepen met de gouverneur door een haag van tientallen traditionele dansers. De volgende dag was de eerste officiële dienst in de nieuwe kerk. Er kwam een beruchte bendeleider openlijk tot Jezus! Zij zullen deze kerkopening niet gauw vergeten

Coby’s droom
Toen Coby 8 jaar was, droomde zij dat ze zendelinge was onder mensen met een heel donkere huidskleur. In de droom was zij samen met iemand en samen baden ze voor de zieken. Coby heeft de vervulling van die droom meegemaakt toen we in een klein dorpje, Kuting, op het eiland Bougainville waren.

Toen zij tijdens dit bezoek aan Papua Nieuw Guinea in Bougainville waren, lukte het ondanks de bizar slechte wegen naar Kuting te gaan. Daarom kon Coby nog een keer het dorpje bezoeken, 67 jaar na de droom. Ontroerend.

Genomineerd
Op zestien september viert Papua New Guinea haar Onafhankelijkheidsdag. Dan worden onderscheidingen bekend gemaakt. Jan Sjoerd hoort dat hij is genomineerd voor een hoge onderscheiding vanwege hun dienst aan het land. Hij is niet gauw sprakeloos, maar als hij en Coby dat bericht ontvangen, zijn ze stil. Zij geven daarvoor alle eer aan de Heer, want – aldus Jan Sjoerd en Coby: “Door Zijn genade en Zijn genade alleen zijn wij wie wij zijn.”

De onderscheiding gaat in de Ambassade van Papua New Guinea in Brussel plaatsvinden. Aan het eind van 2019 is nog niet bekend wanneer dat precies zal gebeuren.

Gezondheid Coby
Coby had al langere tijd last van pijn in de onderbuik. De diagnose was galstenen, maar niet ernstig genoeg voor een operatie. Na de reis naar Papua New Guinea kreeg Coby veel pijn. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt Coby een tumor te hebben in de alvleesklier. Medisch gezien slecht nieuws. Coby ondergaat een kijkoperatie om te zien of er uitzaaiingen zijn. Dat blijkt niet het geval. Er wordt een begin gemaakt met de chemokuur. Twee dagen nadat Coby het nieuws van de tumor hoort, zegt ze heel bewust, “Ik wil in het midden van de gemeente door de oudsten gezalfd worden met olie.” Dat is gebeurd. Jan Sjoerd schrijft daarover: “Er was grote kracht van de Heer. We voelden het allemaal. De gemeente stond rondom de oudsten en ons. Geweldig om deel te zijn van een gemeente, die een grote familie is en zoveel veiligheid geeft.”
De gezondheid van Coby is zwak. De chemokuur vergt veel van haar. Uiteindelijk blijkt dat ze de kuur wegens uitdrogingsverschijnselen niet kan afmaken. Eind december wordt ze getroffen door een groot hartinfarct en op oudejaarsdag ondergaat ze een spoedingreep. Deze slaagt, maar de chemobehandeling moet wel worden stopgezet.

Coby is heel sterk, moedig en ervaart veel rust. Ze komt weer thuis op hun trouwdag. Dat is in 2020. Jan Sjoerd en Coby vieren hun 54-ste trouwdag.

Gezondheid Jan Sjoerd
De gezondheidssituatie van Jan Sjoerd is zeker niet optimaal, maar het feit dat hij dit jaar van de doctoren toestemming krijgt om de reis naar Papua Nieuw-Guinea te ondernemen, zegt eigenlijk al genoeg.
In het nieuwe jaar 2020 zal blijken dat Jan Sjoerd ernstig ziek is. Op 19 februari wordt de diagnose beginnend hartfalen gecombineerd met een longontsteking gesteld. Hij mag kort daarna weer naar huis.
Een week later blijkt echter dat hij kwaadaardige lonkanker heeft, die uitgezaaid is naar zijn ribbenkast, zijn botten en bovenbuik. Jan Sjoerd gaat weer naar het ziekenhuis en komt niet meer thuis. Hij gaat naar zijn eeuwig Thuis. Op 10 maart 2020 overlijdt hij. De dankdienst voor zijn leven vindt – te midden van de corona-crisis – plaats op maandag 16 maart in Europoort International Church.

Spreekbeurten
Het Woord van God delen, de rijkdommen daaruit opdiepen en de parels delen met iedereen, die het maar wil horen. Dat is de lust en leven van Jan Sjoerd. Ook in 2019 zet hij zich daarvoor in waar hij maar kan.

Activiteiten door de week
a. Wanneer hij kan, geeft Jan Sjoerd les op Kingdom Life College in Rotterdam.
b. Tevens heeft hij regelmatig ontmoetingen met voorgangers, leiders en andere verantwoordelijken. Deze ontmoetingen staan in het teken van advies, coaching en training.
c. Jan Sjoerd is lid van verschillende stichtingsbesturen. In de loop van het jaar neemt hij deel aan de bestuursvergaderingen van deze stichtingen.

Boeken
Je moet je buik omdraaien
Het boek ‘Je moet je buik omdraaien’ wordt is vertaald in het Engels. Het boek komt zover klaar dat het naar de drukker / uitgever kan.
Syllabus ‘Studies in bevrijding en Geestelijke strijd’
Deze syllabus gaat in december naar de drukker. In januari 2020 komt het beschikbaar. Jan Sjoerd heeft de uitgave hiervan nog meegemaakt.

Nevenfuncties J.S. Pasterkamp in 2019:
• Stichting Gospel Music Festival Harderwijk
• Stichting CHILDREN ASKING Hendrik Ido Ambacht
• Stichting SHELTER NOW HOLLAND Den Helder
• Stichting Wings of Healing Warmond
• Lid Bedieningenraad House of Heroes Nijkerk

Bestuursvergaderingen Stichting Barnabas Ministries
In 2019 zijn besluiten van het bestuur met toestemming van het hele bestuur via mailwisseling tot stand gekomen. Op 9 augustus vindt een bestuursvergadering plaats. Dat is vlak voordat Jan Sjoerd en Coby met hun drie zoons naar Papua Nieuw Guinea gaan. Een groot deel van de vergadering stond in het teken van deze reis.

Bestuursleden Stichting Barnabas Ministries
– Léon van der Eijk, voorzitter
– Beb Luiken, penningmeester
– Cor van Dam, secretaris.
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd. Ze hebben gedurende het hele jaar 2019 deel uitgemaakt van het bestuur.
Bestuur Stichting Barnabas Ministries, maart 2020

Bekijk de jaarcijfers van het jaar 2018 en 2019 hier.