In memoriam Jan Sjoerd Pasterkamp

Onderstaande woorden heeft Léon van der Eijk uitgesproken tijdens de dankdienst voor het leven van Jan Sjoerd op 16 maart 2020.

“Een apostel, generaal en geestelijk vader is heen gegaan naar zijn Vadershuis.

Wat een prachtige tekst op de rouwkaart:
Ik heb de goede strijd gestreden.
Ik heb de loop tot een einde gebracht.
Ik heb het geloof behouden.

En ik zou er nog aan toe willen voegen:
Ik ben blijven staan als leider en als echtgenoot. Beiden meer dan 50 jaar.

Vandaag draag ik een rode stropdas. Rood staat voor de Liefde, het bloed van Jezus en ook voor daadkracht en passie.

Jan Sjoerd had een enorme liefde voor zijn hemelse Vader, voor Jezus Christus en voor de Heilige Geest. Hij had passie en daadkracht om mensen te onderwijzen over bekering en de kracht van de Heilige Geest.

Ik zei vroeger wel eens voor de grap: ‘Jan Sjoerd is net een wandelende cassetterecorder.’
Een cassettebandje kon je terugspoelen en dan hoorde je weer exact hetzelfde. Jan Sjoerd had de gave om een voorstel, een verhaal of een preek heel consistent te vertellen aan verschillende mensen.

Toen ik afgelopen week de reacties van mensen las op social media, leverde dat ook een consistent beeld op. Naast alle persoonlijke herinneringen kwam steeds terug:
‘Jan Sjoerd is een apostel, generaal en geestelijk vader.’

Velen hebben Jan Sjoerd leren kennen in een periode van crisis. Hij stapte in om te verzoenen, te bemoedigen en een goed fundament te leggen. Zo hebben wij hem ook leren kennen toen hij in 1998 naar deze gemeente (Europoort International Church in Rotterdam) kwam.

Zijn preken waren voor mij indrukwekkend, levensveranderend en vol humor. Met veel autoriteit deelde Jan Sjoerd persoonlijke levenservaringen, Bijbelse principes en getuigenissen.

Zo heeft ieder van ons herinneringen aan één of meerdere preken of studies van Jan Sjoerd, die impact hebben gemaakt in ons leven.

Jan Sjoerd hield van grappige uitspraken van kinderen. Regelmatig begon hij zijn preek met enkele van die uitspraken. Wij verzamelden ook uitspraken van onze eigen kinderen. Bijvoorbeeld deze:
Tijdens een preek op zondagochtend vertelde Jan Sjoerd dat hij Jezus eens in zijn kamer had ontmoet. Mijn zoontje was er van onder de indruk en vroeg: “Mamma komt Jan Sjoerd later dan ook in de Bijbel.”

In zijn boek ‘Je moet je buik omdraaien’ lees je passages die zo in Handelingen passen. Eigenlijk heeft Jan Sjoerd zijn eigen handelingen geschreven.

Het boek werd uitgegeven in 2011. Het jaar waarin ook stichting Barnabas werd opgericht. Jan Sjoerd vroeg Cor van Dam, Beb Luiken en mij om het bestuur van zijn stichting te vormen.

De missie van Stichting Barnabas Ministries is
Het ondersteunen van prediking van het Evangelie in de breedste zin van het woord en het ondersteunen van toerusting, training en bemoediging.

Het hart van de stichting is te vinden in de naam Barnabas.
Deze man, onder anderen beschreven in het Bijbelboek Handelingen, heeft Jan Sjoerd geïnspireerd.
Barnabas was een van de eerste leiders van de christelijke kerk en een discipel van Jezus Christus. Zijn drijfveer was om mensen te versterken door ze de coachen, onderwijzen en aan te moedigen. Daarnaast verzoende hij mensen met elkaar.

In de jaren vanaf 2011 maakte Jan Sjoerd nog verschillende missiereizen naar het buitenland. Hij had een aantal bestuursfunctie en ondersteunde diverse leiders in het land.
Hij sprak in vele gemeenten en gaf o.a. seminars over de doop in de Heilige Geest.

Maar zijn gezondheid liet helaas steeds meer te wensen over. Zijn wilskracht was sterker dan wat lichamelijk mogelijk was.

Paulus schrijft in 2 Korinthiërs 12: 9 en 10
‘En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig’ (2 Korinthiërs 12:9-10).

Dat moet Jan Sjoerd ook hebben ervaren. Ondanks de zwakheid van zijn lichaam bleef hij sterk in zijn geest en zijn wilskracht om voor de Heer te werken.

Als preken niet ging dan kon hij nog wel schrijven. In 2017 gaf hij drie nieuwe boeken uit.

  • Help! Ze lopen over me heen – Maart 2017
  • De zeven genade gaven van Romeinen 12 – Juni 2017
  • Hebben je nieren zich ook bekeerd? – November 2017

Het was bijzonder dat Jan Sjoerd afgelopen jaar nog met Coby naar Papoa Nieuw Guinea kon reizen en dat hij in september een onderscheiding kreeg. Deze kreeg hij van de Governor-General of Papoa New Guinea.
“Companion of the order of the star of Melanesia. For service to Papua New Guinea through his significant contribution as the founder of the Christian Life Centre Church in 1969.”

Afscheid
De week voor zijn overlijden had ik nog een laatste ontmoeting met Jan Sjoerd in het ziekenhuis. We keken terug op zijn leven. Hij was vol lof over Coby. Hij was trots op zijn zoons, schoondochters en kleinkinderen. Hij was dankbaar voor al het werk dat hij voor de Heer had mogen doen.
Jan Sjoerd kon tevreden terug kijken op zijn leven en op het uitvoeren van zijn roeping.
Het was een voorrecht om samen met Jan Sjoerd te dienen en hem te ondersteunen als bestuur van zijn stichting.
We danken God voor het grote werk dat Hij door Jan Sjoerd (en Coby) heeft gedaan.
We zijn dankbaar voor alles dat hij ons heeft nagelaten en willen dat ook vanuit Stichting Barnabas blijven delen naar een nieuwe generatie in deze wereld.”
Léon van der Eijk
Voorzitter Stichting Barnabas Ministries